Sortland idrettsråd

I alle kommuner med mer enn 3 idrettslag skal det opprettes idrettsråd (IR). Idrettsrådene er idrettens organisasjonsledd på kommunalt nivå, og skal ivareta hele idretten i kommunen. Medlemmer i IR er alle lag i kommunen som er registrert i Norges idrettsforbund. Sortland idrettsråd (SIR) har 25 idrettslag tilsluttet seg. Oversikt over disse finner du her.

Sortland idrettsråd er en del av NIF's organisasjonsstruktur. SIR består av alle idrettslag i kommunen, hvorpå det velges et eget styre ved hvert årsmøte ihht til gjeldene vedtekter for idrettsrådet. SIR har som hovedoppgave å arbeide for best mulige forhold for idretten og å være et samordningsorgan for idrettens relasjoner til kommunen. SIR foretar også prioriteringer på vegne av idretten mht økonomiske forhold og diverse anleggsutnyttelser.
 

Styret i Sortland idrettsråd består av:
Leder: Torill Monrad-Abelseth
Nestleder: Kjell Olsen

Styremedlemmer:
Benedicte Johansen
Sondre Lange
Espen Bjørnsund Gundersen


Vara:
Ann Tove Halvorsen
Kjell-Arne Finnesen

Følg også idrettsrådet på Facebook

Kontaktinfo

Torill Monrad-Abelseth
Leder Sortland Idrettsråd