Sortland idrettsråd

I alle kommuner med mer enn 3 idrettslag skal det opprettes idrettsråd (IR). Idrettsrådene er idrettens organisasjonsledd på kommunalt nivå, og skal ivareta hele idretten i kommunen. Medlemmer i IR er alle lag i kommunen som er registrert i Norges idrettsforbund. Sortland idrettsråd (SIR) har 25 idrettslag tilsluttet seg. Oversikt over disse finner du her.

Sortland idrettsråd er en del av NIF's organisasjonsstruktur. SIR består av alle idrettslag i kommunen, hvorpå det velges et eget styre ved hvert årsmøte ihht til gjeldene vedtekter for idrettsrådet. SIR har som hovedoppgave å arbeide for best mulige forhold for idretten og å være et samordningsorgan for idrettens relasjoner til kommunen. SIR foretar også prioriteringer på vegne av idretten mht økonomiske forhold og diverse anleggsutnyttelser.

Idrettsrådet avholder sitt årsmøte mandag 27. mai kl 19:00 i Blåboksen, Kulturfabrikken.

 

Styret i Sortland idrettsråd består av:
Leder: Ann-Tove Halvorsen
Nestleder: Trond Nygård

Styremedlemmer:
Marita Svartsund
Kjell Olsen
Torill Monsen-Abelseth


Vara:
Airin Nilsen
Anne-Lise Halvorsen

Følg også idrettsrådet på Facebook

Kontaktinfo

Ann Tove Halvorsen
Leder Sortland Idrettsråd
917 32 585