Spillemidler og andre tilskudd

Sortland kommune utlyser nå muligheten til å søke tilskudd til nærmiljøanlegg i kommunen.

Spillemidler 2019 - søknadsfrist 15. oktober 2018

Søknadsfristen gjelder: 

• Ordinære anlegg for  idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg