Spillemidler og andre tilskudd

Nå kan du søke Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - søknadsfrist 4. desember 2020

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Ordningen skal være med å bidra til at flere barn og unge kan delta i aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfrist 4. desember 2020.

Det er et mål at det ikke skal stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegger det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema

 

Kontaktperson Sortland kommune
Kjersti Løkse
Folkehelsekoordinator 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.