Spillemidler og andre tilskudd

Sortland kommune utlyser nå muligheten til å søke tilskudd til nærmiljøanlegg i kommunen.

Spillemidler 2018 - søknadsfrist 10. oktober 2017

Søknadsfristen gjelder: 

• Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet