Friluftsliv

Fotturer i skog, mark, fjell og vidde er den suverent største aktiviteten blant den norske befolkning. Friluftslivet er derfor en viktig satsning for å fremme folkehelsen. I Sortland kommune er vi omgitt av vakker natur, og det er kort vei fra sjø til fjell, sommer som vinter.

Turstier og turplasser

I Sortland kommune har vi en rekke turstier og områder som egner seg for friluftsliv og rekreasjon.

Kulturstier

 • Jennestad - Holmstaddalen
 • Samisk kultursti i Holmstaddalen
 • Kultursti i Osvolldalen
 • Selneselva natur- og kultursti

Løyper (noen løyper er merket)

 • Snytindhytta - Sigerfjord
 • Tursti langs Blokkenvatnet.
 • Vikeidet til Vikheia og Galten
 • Maurnes - Liland til Urtinden/Svellingen
 • Eidbukt - Sørfjord
 • Hognfjord - Gårdsdalen
 • Godfjordbotn - Kjerringnesdalen
 • Godfjordbotn - Bogheia
 • Kjerringnesdalen - Norddalen - Sørfjord - Ingemannhytta
 • Austpollen - kommunegrensa - Storheia -Tverrelvdalen - Snytindhytta
 • Labergbukta (Kvæfjord) - Snytindhytta
 • Seterstien fra Sortland Camping - Sætra-Holmstad
 • Vestmarka - Steiraheia - Kvila - Bøblåheia
 • Fjellheim - Storkvantoheia - Bøblåheia
 • Selneselva natur- og kultursti
 • Osvolldalen - Strandheia
 • Strand skole - TV masta
 • Bjønnholen - Raen - Grønnåsen - Grustaket (Ovik)

 

Naturen er sårbar og derfor har vi visse lover og regler som gjelder. Med enkle grep kan vi være med å holde områdene våre fine, både for mennesker og dyr.
Plukk med deg søppel og rydd etter deg når du har vært på tur!

Ferdsel ute i den frie natur er ikke uten risiko!
Sjekk ut lokale værmeldinger og se på 
varsom.no for å undersøke skred- og flomfare. 
 

TellTur - Vesterålen friluftsråd