Gress- og grusbaner

 

Sortland Idrettspark (gress)
Eier: Sortland kommune
Utleie: teamleder park/idrett/kirke Marit Stenkjær, tlf. 952 64 474
e-post: marit.stenkjar@sortland.kommune.no

Maurnes gressbane
Eier: IL Holmgang
Utleie: Monica Stavem, tlf. 402 19 703
e-post: monica.stavem@tnett.no

Folkvang gressbane
Eier: Bygdelaget Folkvang
Utleie: teamleder park/idrett/kirke Marit Stenkjær, tlf. 952 64 474
e-post: marit.stenkjar@sortland.kommune.no

Sortland stadion (grusbane)
Eier: Sortland IL
Utleie: 


Kleiva grusbane
Eier: Nordland fylkeskommune
Utleie: Sortland vgs - ekspedisjonen Kleiva, tlf. 75 65 57 20
e-post: kontor.kleiva.sortland@nfk.no

Holmstad grusbane
Eier: Sortland kommune
Utleie: Ekspedisjonen Holmstad skole, tlf. 76 10 94 40
e-post: lillian.grosnes@sortland.kommune.no

Holmen grusbane
Eier: IL Holmgang
Utleie: Monica Stavem, tlf. 402 19 703
e-post: monica.stavem@tnett.no

Sigerfjord grusbane
Eier: Sigerfjord IL
Utleie: Jostein Nilsen mob 941 68 752

Strand skole (grusbane)
Eier: Sortland kommune
Utleie: Grusbanen disponeres fritt av grupper, lag og foreninger etter skoletid (kl. 14.30). Ved større arrangementer kontakt: rektor Per Aage Krekling, tlf. 76 10 94 62
e-post: strand.skole@sortland.kommune.no