Gress- og grusbaner

 

Sortland Idrettspark (gress)
Eier: Sortland kommune
Utleie: teamleder park/idrett/kirke Marit Stenkjær, tlf. 952 64 474
e-post: marit.stenkjar@sortland.kommune.no

Maurnes gressbane
Eier: IL Holmgang
Utleie: Monica Stavem, tlf. 402 19 703
e-post: monica.stavem@tnett.no

Folkvang gressbane
Eier: Bygdelaget Folkvang
Utleie: Teamleder park/idrett/kirke Marit Stenkjær, tlf. 952 64 474
e-post: marit.stenkjar@sortland.kommune.no


Kleiva grusbane
Eier: Nordland fylkeskommune
Utleie: Sortland vgs - ekspedisjonen Kleiva, tlf. 75 65 57 20
e-post: kontor.kleiva.sortland@nfk.no

Holmstad skole grus + kunstgress
Eier: Sortland kommune
Utleie: Ekspedisjonen Holmstad skole, tlf. 952 64 270
e-post: holmstad.skole@sortland.kommune.no

Holmen grusbane
Eier: IL Holmgang
Utleie: Monica Stavem, tlf. 402 19 703
e-post: monica.stavem@tnett.no

Sigerfjord grusbane
Eier: Sigerfjord IL
Utleie: Torill Monsen-Abelseth, tlf. 917 37 406
e-post: tma7406@gmail.com


Strand skole (grusbane)
Eier: Sortland kommune
Utleie: Grusbanen disponeres fritt av grupper, lag og foreninger etter skoletid (kl. 14.30).
Ved større arrangementer kontakt: rektor Kari Hanne Paulsen, tlf. 934 51 984
e-post: strand.skole@sortland.kommune.no