Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til seniorer. Den kulturelle spaserstokken har lange tradisjoner på Sortland og er med å bidra til et bredt kulturtilbud for seniorer på Sortland.

Det er nedsatt en komite som samarbeider om programmering og søknader til fylket om spaserstokkmidler. Komiteen består av leder ved Sortland frivilligsentral, representanter fra pensjonistforeningene, representant fra eldrerådet, leder av aktivitetstilbudet i omsorg, og representant fra Kulturfabrikken Sortland KF.

Èn gang i året er det mulighet for å søke om midler til Spaserstokk-prosjekter for påfølgende periode. Dette annonseres på Sortland kommunes hjemmesider og Kulturfabrikkens sider.

Kontaktinfo

Signe Johansen
Produsent
41587520