Kunst i kommunale bygg

Det jobbes med å digitalisere Sortland kommunes kunstsamling, og du kan se den her:

Kunstsamling