Bygdebøker Sortland

Sortlands gårds- og slektshistorie er utgitt i fem deler.

Forfatter og illustratører
Forfatter av disse bøkene er Johan I. Borgos.
Asmund Andreassen har vært billedredaktør for del 1 og 2 og Karin Hay White har illustrert del 1.
Museum Nord har hatt billedredaksjonsansvaret for del 3-5 og Atle Paulsen har illustrert delene 2-5.
Idar Nilssen har vært karttegner for del 2, 3, 4 og 5.

Bøkene er delt i kapitler som omfatter ett gårdsnummer (en matrikkelgård).
Hvert kapittel inneholder:
• En kort beskrivelse av gården
• Historia til gården og folket der, fra ca. 1600 til 1950
• Slektstabeller som dekker det samme tidsrommet

Bakerst i hver bok er det registre over hovedpersonene i de familiene som er omtalt, samt lister over alle innflyttere, sortert etter fødested.

Slektstabellene inneholder en rekke opplysninger til hjelp for dem som forsker på slekta si:
• Foreldre og fødested til innflyttere
• Hvor det ble av utflyttere
 

Del 1 (2001)
Omhandler gårdene Lille Rise, Store Rise, Holand, Bø og Steiro.


Del 2 (2005)
Omhandler gårdene fra Sortland t.o.m. Vik.

Del 3 (2007)
Omhandler Eidsfjorden.


Del 4 (2011)
Omhandler gårdene fra Gåsbøl til og med Osvoll og gårdene i Godfjord.


Del 5 (2012)
Omhandler gårdene fra Kjerringnes til Rødsand. 

Tittel Beskrivelse Pris
Priser
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 1 Rise - Steiro kr 450,-
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 2 Sortland - Vik kr 450,-
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 3 Eidsfjord kr 450,-
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 4 Gåsbøl - Osvoll/ Kinn - Røkenes kr 500,-
Sortland Bygdebok, gård og slekt, del 5 Kjerringnes - Rødsand kr 450,-
Samlepris del 1-5   kr 2000,-
 

 

Bestille eller kjøpe bøker

Bygdebøkene kan kjøpes i infoskranken på kulturfabrikken eller bestilles hos rita.sundberg@kulturfabrikkensortland.no eller mona.dahl@kulturfabrikkensortland.no
 

Kontaktinfo

Mona Dahl
Nestleder Kulturfabrikken
95264022
Rita Haugstvedt Sundberg
Kinosjef
95264024