Marin forsøpling - strandrydding

Strandrydding er et av de viktigste tiltakene vi har mot marin forsøpling.

Søppel i naturen utgjør stor skade på planter og dyr, og har derfor blitt et stort miljøproblem. Opprett en ryddeaksjon å bidra til årets strandryddeaksjon.

"Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt"
 

Du må registrer deg i den nye ryddeportalen

Registrer aksjon på ryddenorge.no.

  • Nye brukere på opprette konto først.  
  • Du må ha aksjonskoden fra portalen for å få levert avfallet gratis på gjenvinningsstasjonen. Koordinator kan hjelpe deg med dette om ønskelig.
Gratis avfallslevering og refusjon

Gratis avfallslevering

  • For å levere avfall gratis fra strandrydding til gjenvinningsstasjonene må du ha en ryddekode. En slik får du ved å registrere ryddingen på ryddenorge.no eller i Rydde-appen på din mobiltelefon.

Refusjon

  • Frivillige strandryddere kan klikke seg inn på holdnorgerent.no for å få refundert utgifter i forbindelse med ryddeaksjonen. Det er også mulig å søke refusjon for transport av frivillige til og fra ryddeaksjonen og enkel bevertning av frivillige opp til 100 kroner per frivillig per aksjon.
Hvor får vi sekker for å plukke avfall i?

Sekker
Du får blanke søppelsekker hos kommunen. 

  • Sekker kan hentes ved inngangspartiet til kinofoajeen mellom 08-15.30 mandag-fredag
Hva gjør vi med miljøfarlig avfall?

Miljøfarlig avfall, som bilbatterier, gassflasker, spraybokser og annet miljøfarlig avfall må ikke legges i søppelsekker. Slikt avfall må legges i egne blanke sekker og når henting bestilles må det informeres funnet, slik at det miljøfarlige avfallet kan holdes adskilt fra resten av avfallet. Da vil Reno-Vest kunne viderebehandle dette på rett måte.

Hva skal ikke samles inn?

Rekved, rent trevirke, tømmerstokker osv. samles ikke inn. 

Vern om deg selv, plante- og dyreliv når du rydder

Vær forsiktig
Se egen sikkerhetsveileder
Vær forsiktig så du ikke skader deg på avfallet, sklir på svaberg el.l., du er selv ansvarlig.
Ved dykking etter avfall er du selv ansvarlig for sikkerhet og HMS. 

Fugleliv
Når du ferdes i fjæra er det viktig at du ikke forstyrrer hekkende fugler, eller rydder i områder med ferdselsforbud. 

Planter og dyreliv
Vær også oppmerksom, så ikke truede planter eller dyreliv skades.

 

 

Takk for at du rydder herreløst marint avfall - slik at vi får det ut av naturen!

Kontaktinfo

Lene Kristin Tronrud
Rådgiver forurensning
95264489