Gås

Vårtrekket av kortnebbgås og hvitkinngås er et spektakulært vårtegn i store deler av Vesterålen. Men for de gårdbrukerne som er sterkt belastet betyr gåsebeitinga et betydelig avlingstap. Kommunene i Vesterålen har utarbeidet forvaltningsplan for gås, som foreslår tiltak for å redusere konflikten mellom landbruk og gås. Blant annet kan landbruksforetak søke om tilskudd for å la gås på vårtrekk til Svalbard beite i ro på marka. Ordningen er en del av regionalt miljøprogram for Nordland (RMP). Søknadsfristen for RMP-tilskudd er 15. oktober.

Fastsettelse av tilskudd gjøres på grunnlag av kartlegging (ekskrement-telling) i regi av kommunene og Norsk institutt for naturforskning - Tromsø (NINA). Kart som benyttes i 2023 ser du på lenken nedenfor.

Første versjon av forvaltningsplan for Vesterålen ble utarbeidet i 2007. Vinteren 2015/16 ble det utarbeidet revidert plan, og det er denne som gjelder fortsatt.

 

Relevante dokumenter og lenker
 

 

Kontaktinfo

Gerhard Osvoll
Fagkoordinator
95264102
Marina Gjertsen Pettersen
Naturforvaltning
95264472