Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Skal du overdra eller erverve en eiendom? Hvis det hviler konsesjonsplikt på eiendommen, må ny eier søke tillatelse til å overta eiendommen.

Konsesjon på eiendom

Kontaktinfo

Gerhard Osvoll
Fagkoordinator
95264102
Marina Gjertsen Pettersen
Naturforvaltning
95264472