Lakse- og innlandsfiske

Lakse- og innlandsfiske

Under saksbehandlingen skal det bl.a tas hensyn til bevaring av fiskens leveområder, og avdelingen har også ansvar for tiltak og rapportering i aktuelle krisesituasjoner ved forurensingssaker og ved sykdomsutbrudd.

Kontaktinfo

Jon Ødegård
Skog- og viltforvalter
95264491