Akvakultur

 

Det er Nordland fylkeskommune, avdeling for Næring og regional utvikling som gir tillatelser til oppdrett, mens Sortland kommune er høringsinstans og avgir uttalelser i alle saker.

Nye søknader om tillatelse til oppdrett legges ut til offentlig innsyn på Servicetorget og på kommunens hjemmesider.
 

Planer

I kommuneplanens arealdel er det avsatt egne områder til akvakulturformål.

Saksbehandling av akvakultur, Nordland fylkeskommune

Kontaktinfo

Oda Lie Engesæth
Arealplanlegger