Miljøsertifisering

Offentlige og private virksomheter kan miljøsertifiseres. Sertifiseringen innebærer at virksomheten gjennom et målrettet arbeid dokumenterer miljøprestasjoner. I mange tilfeller er miljøsertifisering også økonomisk lønnsomt. Det finnes flere forskjellige sertifiseringsordninger i Norge i dag. De vanligste er Miljøfyrtårn og ISO 14001. ISO 14001 er en internasjonal sertifiseringsordning som flere selskaper i Norge har anledning til å sertifisere etter. Mange private virksomheter i Sortland kommune er miljøsertifisert, og stadig nye virksomheter kommer til.
 

Arbeidet med Miljøfyrtårn ble startet våren 2022 i Sortland kommunen, og litt over ett år senere er vi sertifisert. 

Kommunen sertifiseres etter den såkalte hovedkontormodellen, der hovedkontoret – det vil si rådhusene, oppfyller de kriteriene som er felles for hele kommunen, blant annet sentrale innkjøpsavtaler, styringssystem, rutiner og reglement i kvalitetshåndboka, og lignende.
Det er blitt gjort en gjennomgang av kommunens interne rutiner for å forbedre miljøprestasjonene, dette gjelder både på reise, innkjøp og kildesortering.