Miljøfyrtårn

 

Sortland har politisk vedtak om å støtte Miljøfyrtårn. Kommunens miljøfyrtårnkoordinator er miljøfyrtårnsertifisør for bedrifter i Sortland. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Stiftelsen Miljøfyrtårn sertifiserer offentlige og private virksomheter ved hjelp av bransjespesifikke krav, og virksomhetene må levere årlige miljørapporter. Sertifikatet er anerkjent ved offentlige anbud.

Sortland kommune miljøsertifisert i 2023

Kontaktinfo

Geir Breivik
Næringskonsulent
95264380