Næringstilskudd fra Sortland kommune

Kommunen har ulike næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av næringsvirksomhet. I menyen er de ulike mulighetene listet opp.

Næringsavdelingen er også behjelpelig med å sette deg i kontakt med andre offentlige støttemidler som f.eks. Innovasjon Norge, Forskningsrådet mv.

Kontakt gjerne en av våre ansatte for en prat om dine muligheter.

Kontaktinfo

Geir Breivik
Næringskonsulent
95 26 43 80
952 64 380