Næringstilskudd fra Sortland kommune

Kommunen har ulike næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av næringsvirksomhet. I menyen er de ulike mulighetene listet opp.

Næringsavdelingen er også behjelpelig med å sette deg i kontakt med andre offentlige støttemidler som f.eks. Innovasjon Norge, Forskningsrådet mv.

Kontakt gjerne en av våre ansatte for en prat om dine muligheter.

Kontaktinfo

Geir Breivik
Næringskonsulent
95264380