Sortland som etableringssted

 

Næringsstruktur

Hovednæring i Sortland er privat og offentlig tjenesteyting. Sortland er et av den største handelssentra i Nord-Norge og byen er kjent for sitt intime og trivelige handelssentrum. Andre viktige næringer er landbruk, fiske og havbruk, maritim virksomhet og industri.


Trafikknutepunkt

Sortland er et trafikknutepunkt i Vesterålen. Sortland havn er en moderne havn som innehar de tjenestetilbud regionen etterspør. Sortland har daglige hurtigruteanløp og kort avstand til flere flyplasser.


Befolkningsutvikling

Sortland er regionsenter for Vesterålskommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Øksnes og Sortland. I alt bor det 33.200 mennesker i regionen. Utenom de største byene er Vesterålen den tettest befolkede regionen i Nord-Norge.


Handelsbyen Sortland

Sortland har i følge SSB vært Nord-Norges sterkeste handelssentrum gjennom flere år, basert på omsetning pr. innbygger. 


Næringsarealer

I Sortland finns det ledige næringsarealer i Vestmarka næringsområde og i Sortland havn.
Store utbyggingsprosjekter gir også store muligheter for leie av butikk- og kontorarealer. Ta kontakt med oss for mer informasjon.


Kultur og fritid

Kommunen har et godt utbygd utdanningstilbud og har et rikt og variert idretts- og kulturtilbud.


Ta kontakt for nærmere informasjon. 

Kontaktinfo

Geir Breivik
Næringskonsulent
95264380