Etablererprøven

 

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted, og servere mat og alkoholfri drikke, må ha bestått etablererprøven.
 

Hva er pensum?

Heftet "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" gir en innføring i pensum til prøven, og har henvisninger til relevant lovverk. Heftet kan kjøpes hos vinn.no . Vi har også noen eksemplarer til utlån i Servicetorget. 
 

Hva koster det?

Etablererprøven koster kr 400,- pr prøve. Gebyret må betales i forkant og kvittering må framvises forut for prøveavleggelsen.

Innbetaling til Sortland kommune, til bankkonto 4570 06 00827

Merk innbetalingen med  "Gebyr - kunnskapsprøve - kandidatnavn"

 

Hvor tar du prøven?

På Servicetorget på Sortland, Rådhus I. Du kan også ta prøven i andre kommuner.
 

Gjennomføring av prøven

Møt frem 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
Prøven avlegges på norsk. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.
 

Tilrettelegging ved spesielle behov

Det er mulig å gi en prøvetaker som har behov for tilrettelegging, utvidet tid til gjennomføring av prøven. Tilrettelagt prøve kan tilbys ved f.eks. lesevansker/dysleksi. Behov for tilrettelegging må dokumenteres med legeerklæring og det må avtales på forhånd.

 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det skal betales gebyr for hver gang.
 

Påmelding

Påmelding sendes på epost til  servicetorget@sortland.kommune.no.

 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det lages mens du venter eller ettersendes.

Kontaktinfo

Oddbjørg Birkelid
Rådgiver
95264208

Adresse

Postadresse
Servicetorget
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Rådhus I
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

Åpningstider

Servicetorget, Rådhus I
Man - fre: 10.00 - 14.00

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00