Salgsbevilling

 

Når trenger du salgsbevilling?

Kolonialvareforretninger og andre virksomheter som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 
Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling.
 

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.
 
 

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 
 

Les fullstendig vedleggsoversikt i søknadsskjemaet.

Søk om salgsbevilling

 

Vedlegg til søknad:

  • Firmaattest
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
  • Målsatt tegning over utsalgsarealet
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. 
  • Eventuell kjøpekontrakt
     

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.
 
 

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke bevilling, men det må betales årlige bevillingsgebyr.
 

Lover og regler

Kontaktinfo

Oddbjørg Birkelid
Rådgiver
95264208

Adresse

Postadresse
Servicetorget
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Rådhus I
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

Åpningstider

Servicetorget, Rådhus I
Man - fre: 10.00 - 14.00

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00