Serveringsbevilling

 


Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling.
 
 

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

 

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Les fullstendig vedleggsoversikt i søknadsskjemaet under

Søknadsskjema serveringsbevilling
 

Vedlegg til søknad: 

  • Bekreftelse på bestått etablererprøve
  • Firmaattest
  • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
  • Leiekontrakt
  • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
  • Kopi av melding til Mattilsynet

 

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.
 
 

Hva koster det?

Det er gratis å søke om serveringsbevilling.
 

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Kontaktinfo

Oddbjørg Birkelid
Rådgiver
95264208

Adresse

Postadresse
Servicetorget
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Rådhus I
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

Kontaktinfo

Servicetorget, Rådhus I
Telefon: 76 10 90 00
Man-fre: 10.00 - 14.00

Åpningstider
Man-fre: 10.00 - 14.00

Send e-post