Skjenkebevilling for enkeltanledning ved åpent og lukket arrangement

 

Når trenger du å søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:
 • Du skal skjenke alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling
   
 • Du skal skjenke alkohol ved et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - en enkelt bestemt anledning
   

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen
 • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år
   

Hva koster det?

Bevillingsgebyret er 420 kroner for mindre arrangement og 840 kroner for større arrangement.

Gebyret må betales i forkant og kvittering på innbetaling må framvises forut for arrangementet.

Innbetaling til Sortland kommune, bankkonto 4570 06 00827.
Merk innbetalingen med "Bevillingsgebyr" og arrangørnavn.
 
 

Hvor lang tid på forhånd må du søke?

Søknadsfristen er tre uker forut for arrangementet.
 

Hvordan søke?

Søknadsskjema om skjenkebevilling for arrangement finner du her.

Lover og forskrifter

Ovesikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

 

Kontaktinfo

Oddbjørg Birkelid
Rådgiver
95264208