Rapportere alkoholomsetning

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol, i liter.

I Sortland kommunes bevillingsreglement for alkoholsaker, pkt 8.0, tredje ledd, er det satt frist til 1. mars for å innrapportere omsetningstall for foregående år. 

Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn èn omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Send inn omsetningsoppgave