Gravemelding

Servicetorget koordinerer gravehenvendelser i Sortland kommune.

Henvendelser til Telenor må leveres digitalt

Både privatpersoner og entreprenører må registrere alle henvendelser om gravearbeid inn
i kundeportalen til Geomatikk. Du får svar på e-post.
Geomatikk opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning.
I Sortland kommune gir de opplysninger om ledningsnettet til Telenor og Broadnet AS.
Registrer deg som bruker i kundeportalen

Andre opplysninger får du ved å levere gravemelingen til Servicetorget som videreformidler og koordinerer meldingen til de aktuelle leverandører (Vesterålskraft og Sortland Elektro), pluss de kommunale instanser:  

  • Kommunen som grunneier
  • Kommunen som eier av kommunale veier
  • Kommunen som eier av vann- og avløpsanlegg
  • Kommunen som oppmålingsmyndighet
     

Gravemeldingsskjema

► Fyll ut alle aktuelle felt.
► Husk å få kvittering fra privat vannverk hvis det berører arbeidet.
Tiltaket må skraveres på kart og leveres med gravemeldingsskjema.
     Dette kan også gjøres ved henvendelse til Servicetorget.

Skjema


Graving i forurenset grunn
Graving i områder med forurenset grunn, eller mistanke om forurenset grunn, krever spesiell tillatelse og kompetanse. 


Hvor lang tid tar det?
Fra levert forespørsel til Servicetorget til ferdig behandlet, tar dette ca 1 uke.
Ferdig gravemelding må hentes på Servicetorget hvis ikke annet er avtalt.

 

Arbeidsvarsling

Her finner du informasjon om Arbeidsvarsling på vei.
 

 

Hvis spørsmål

Har du spørsmål og graving, ta kontakt med Servicetorget i kommunen.