Alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap må ta kontakt

Integreringstjenesten ber alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap om å ta kontakt slik at vi kan gi deg/dere nødvendig oppfølging og bistand videre.  

Alle ukrainske statsborgere som kommer under §34 får disse rettighetene.

Gjennom integreringstjenesten kan vi tilby koordinering av kommunale tjenester som helserelatert oppfølging og tilbud til barnehage/ barne- og ungdomsskole og introduksjonsprogram for voksne. Det kan også innvilges etablering i møblert bolig, og nødvendige stønader til livsopphold frem til bosatte er økonomisk selvforsørget. Se på kommunens nettside for integreringstjenesten.

UDI har endret regelverket slik at du ikke trenger reise via Råde ankomstsenter for å registrere deg ved ankomst til Norge. Se gjeldende link
 

Hvis du har et sted å bo
Hvis du har et sted å bo, for eksempel hos venner, familie eller annet nettverk, kan du bli værende der inntil UDI legger ut annen informasjon. Du trenger ikke å dra til Nasjonalt ankomstsenter for å registrere deg. Dette gjelder uavhengig av om du har et biometrisk pass eller andre ID-dokumenter. Du kan også ta kontakt med integreringstjenesten for muligheter for etablering i egen bolig.


Kontaktperson:
Marit Sandvær Seim
Telefon: 944 72 460
E-post: marit.sandver@nav.no

Kontaktinfo

Marit Sandvær Seim
Leder integreringstjenesten
944 72 460
Send e-post