Flyktninger fra Ukraina

Mange mennesker flykter fra krigshandlingene i Ukraina. Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger. 


Flyktninger fra Ukraina

Siste nytt fra regjeringen om krisen i Ukraina er samlet her.  

Kommunen følger situasjonen nøye og forbereder seg på en anmodning fra norske myndigheter om eventuell bosetting av ukrainske flyktninger. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene bosette flyktninger.

Integreringstjenesten ber alle som ankommer kommunen med ukrainsk statsborgerskap om å ta kontakt slik at vi kan gi deg/dere nødvendig oppfølging og bistand videre.
Informasjon på norsk
► Informasjon på ukrainisk - інформація українською мовою

► Informasjon på russisk - информация на русском


Søke om beskyttelse

Krigsflyktninger kan søke beskyttelse hos politiet på den norske grensen, eller kan kontakte politiet der de er. Når du kontakter politiet, vil du få hjelp til å reise til Nasjonalt Ankomstsenter på Råde på Østlandet.  

Asylsøkere med familie, venner eller nettverk i Norge, og som ikke oppholder seg på Østlandet, kan fra onsdag 16. mars registrere en asylsøknad hos sitt lokale politidistrikt. Du kan lese mer informasjon fra politiet her (politiet.no.

I vårt politidistrikt (Midtre Hålogaland) kan ukrainere registrere seg via post.nordland@politiet.no og bli innkalt til formell registrering på Sortland politistasjon.

Les mer på politiet.no og udi.no.

 

Kjæledyr fra Ukraina/Travelling with pets from Ukraine

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine.

На цій сторінці ви знайдете інформацію про правила, які поширюються на осіб, що прибувають з України до Норвегії з домашніми улюбленцями.

Følg link til Mattilsynet: Kjæledyr fra Ukraina

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Kontaktinfo

Heidi Høwe
Prosjektleder Ukraina
Send e-post