Vil du bidra som frivillig?

Krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen i Europa gjør at Sortland kommune forbereder seg på  at det kan bli behov for frivillig innsats og er i gang med å forberede ankomst av ukrainske flyktninger.

Sortland Frivilligsentral – hjelpetiltak

Sortland Frivilligsentral skal opprette en base for mottak, sortering av utlevering av klær, arrangere internasjonal lørdagskafe med ulike tiltak som håndarbeidskafe, språkkafe, hobbyverksted m.m. Basen skal være en møteplass for innvandrere, lokalbefolkning og flyktninger fra Ukraina.
Vår FB-side: Sortland Frivilligsentral | Facebook

Kontaktperson:
Unni Glad, telefon 902 16 563
Meld deg som frivillig her: 
Sortland frivilligsentral

 

Røde Kors – hjelpetiltak

Røde kors vil ha åpent alle hverdager, i Vesterålsgata 66,  fra kl.09.00 – 15.00. Her kan flyktningene få hjelp til å finne frem i byen og butikktilbud, apotek etc. Mulighet for å ta med barn. Lage litt mat, servere kaffe og vafler. Bistå med kjøring.

Kontaktperson:
Lars Hannevold, telefon 909 71 217
Meld deg som frivillig her: 
Sortland.rode.kors@gmail.com
lars.hannevold@vkbb.no