Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold. 

Alle i Sortland kommune kan nå søke om sosialhjelp digitalt på www.nav.no

De som trenger å søke om økonomisk sosialhjelp på papir kan finne skjemaet her: Søknad om økonomisk stønad (PDF, 2 MB)

For at NAV skal kunne vurdere din søknad må dokumentasjon på inntekter og utgifter legges ved søknaden. Oppgi kontonummer, telefonnummer og epost på søknad.

Dokumentasjon som må legges ved: se dokumentasjonsliste - økonomisk stønad (PDF, 440 kB)

All dokumentasjon som skal ligge vedlagt søknad om sosialhjelp leveres sammen med søknaden i postkassen som står på veggen utenfor Nav-kontoret. Du kan også sende den inn pr. post til: NAV Sortland, postboks203 8401 Sortland

Lurer du på noe? Skriv til oss på www.nav.no og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig

Les mer på nettsiden til NAV - økonomisk sosialhjelp

Kontaktinfo

NAV-Sortland 8400 Sortland
55553333

Adresse

Besøksadresse:
NAV Sortland
Strandgata 30
8400 Sortland

Postadresse:
NAV Sortland
Postboks 203
8401 Sortland

Åpningstider

Betjent publikumsmottak
Tirsdag 12.00 - 14.00
Åpent for timeavtaler alle dager.