Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold. 

Les mer på nettsiden til NAV - økonomisk sosialhjelp

Kontaktinfo

NAV-Sortland 8400 Sortland
55 55 33 33

Adresse

Besøksadresse:
NAV Sortland
Strandgata 30
8400 Sortland

Postadresse:
NAV Sortland
Postboks 203
8401 Sortland

Åpningstider

Betjent publikumsmottak
12.00 - 14.00: mandag, tirsdag, torsdag.
Åpent for timeavtaler alle dager.