Startlån

 

Hva er startlån?

Startlån er et tilbud om finansiering til boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i vanlig bank. Startlån kan gi deg mulighet til å anskaffe en nøktern og rimelig bolig. Lånet kan også bidra til at personer som har vanskeligheter med å bli boende i boligen kan få beholde den.

 

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Vi legger vekt på at:

  • Du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • Du har benyttet muligheten for sparing til boligkjøp ut fra din økonomiske situasjon
  • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold
  • Du har undersøkt mulighetene for lån i vanlig bank

​Her ser du aktuelle målgrupper for startlån
 

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbankens hjemmesider

Retningslinjer for startlån i Sortland kommune - vedtatt i kommunestyret 23.04.2020, sak 010/20 (PDF, 185 kB)
 

Slik søker du startlån og tilskudd

Du må søke elektronisk.

En person uten BankID kan normalt ikke søke startlån og tilskudd elektronisk. Du kan gi fullmakt til en medhjelper eller en verge med BankID for å søke for deg. Da må du og medhjelper fylle en egen fullmakt. Du må kontakte NAV for å få gjort dette.

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg til NAV.

Søke elektronisk

Adresse

Besøksadresse:
NAV Sortland
Strandgata 30
8400 Sortland

Postadresse:
NAV Sortland
Postboks 203
8401 Sortland

Åpningstider

Betjent publikumsmottak
Tirsdag 12.00 - 14.00
Åpent for timeavtaler alle dager.

Kontaktinfo

Startlån NAV Sortland
412 73 728

Send e-post