Vannets hardhet i Sortland

Analyse av vann i Sortland fra 2011/2012 viser at vannets hardhet i Sortland har en verdi på ca 2,5 °dH.

Verdier mellom 0 og 2,1 regnes som meget bløtt vann. Verdier mellom 2,1 og 4,9 regnes som bløtt vann.

Les mer på Wikipedia.