Vannforsyning

 

Vannforsyning

De kommunale vannverkene i Sortland består av 7 vannverk:
Sortland, Maurnes, Blokken, Vestre Godfjord, Østre Godfjord, Nevernes og Frøskeland.

Vannverkene leverer til sammen vann til i overkant av 7600 personer.
 

Henvendelser

Ved feil på kommunal vannforsyning når noe haster - ring Vakttelefon vann 952 64 478.
Andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no, eller sentralbord på 76 10 90 00. Du vil bli satt over til ingeniør eller saksbehandler derfra.
 

Tips og råd når vannet er tilbake etter vannlekkasje

  • Åpne en kran med kaldt vann så nært vanninntaket som mulig, og la det renne til vannet er klart.
  • Luft i rørene kan forekomme. Tapp kaldt vann på byggets høyeste tappepunkt, til luft er ute av rørene.
  • Ved langvarig luft i rørene eller misfarging av vannet, kontakt Sortland kommune på vakttelefon 952 64 478.
     

Tjenestebeskrivelse vann 

Åpningstider

Servicetorget, Rådhus I
Man - fre: 10.00 - 14.00

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00

Kontaktinfo

Vakttelefon vann
952 64 478