Vannforsyning

 

Vannforsyning

De kommunale vannverkene i Sortland består av 6 vannverk:
Sortland, Maurnes, Blokken, Vestre Godfjord, Østre Godfjord og Nevernes.

Vannverkene leverer tilsammen vann til i overkant av 7500 personer.
 

Henvendelser

Ved feil på kommunal vannforsyning når noe haster - ring Vakttelefon vann.

Andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no
 

Kontaktinfo

Stig Rasmussen
Ingeniør
76 10 91 33

Åpningstider

Servicetorget, Rådhus I
Man - fre: 08.00 - 15.00

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00

Kontaktinfo

Vakttelefon vann
952 64 478