Vannmåler

Hovedplan vannforsyning (2015-2026) (PDF, 845 kB) har, som ett av mange elementer, en målsetting om innføring av vannmålere til alle abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsanlegget i Sortland kommune.

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Sortland kommunen skal, før installasjon av vannmålere i tråd med både hovedplan og forskrift påbegynnes, vedta på hvilke måte vannmålere skal eies, installeres og driftes. Inntil slikt vedtak foreligger gjelder følgende:

Alle eksisterende vannmålere i Sortland kommune er privateide. Abonnenter som ønsker å montere vannmåler for derigjennom å betale for det faktiske forbruk, har anledning til det. Hele installasjonen, og den etterfølgende årlige avlesning og rapportering til vannverkseier Sortland kommune, er abonnentens ansvar.

Sortland kommune har fra 10.05.2016 innført endrede rutiner som gjør at abonnenten har ansvar fram til og med plombering og innmelding.
 

Installering

Vannmåler installeres av autorisert personell, og avsluttes av denne med plombering og innsending av registreringsskjema og bilder.

Registreringsskjema
Normalt er det den som installerer måleren som fyller ut skjemaet, tar bilder og sender denne informasjonen til Sortland kommune.

Sortland kommune sender årlig ut påminnelse om at vannmålerstanden må leses av og rapporteres inn. Selv om du ikke skulle motta påminnelse er ansvaret abonnentens. Avlesning, eller stipulering av forbruk, danner grunnlag for faktura der kommunen har en særskilt rett til å motta oppgjør. Det er viktig å foreta avlesning også i tilknytning til at eiendom skifter eier.

Slik leser du av måleren din
Melding om måleravlesning sendes ut på SMS, e-post eller pr post. Når du får melding fra kommunen om å lese av vannmåleren din, kan du registrere dette elektronisk. Du kan også levere denne på papir til Servicetorget.