Vesterålen er godkjent som bærekraftig reisemål

Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge, som viser at vi oppfyller strenge krav til reisemålets bærekraftige utvikling.

Innovasjon Norge har tildelt Vesterålen Merket for bærekraftig reisemål.
For Vesterålen betyr dette at vi nå har et fungerende system for å måle utviklingen, og styre effektivt i en bærekraftig retning. Det betyr ikke at jobben nå er avsluttet – det er nå den begynner.

Om merkevareordningen


 

Hvilke regioner er bærekraftig reisemål i Nord-Norge per mai 2021?

Vesterålen, Lofoten, Tromsø og Lyngenfjordregionen.

Hvorfor er dette viktig for Sortland?

Sortland har behov for å videreføre og styrke sin konkurransekraft og beholde sitt omdømme som en naturbasert og miljøvennlig destinasjon. Gjestene forventer det og foretrekker det når de planlegger sine reiser.

Reiseliv som skaper verdier og driver på en miljø- og samfunnsmessig ansvarlig måte er en smartere måte å utvikle reiselivet på. Merkeordningen er en bærekraftig styring av reiselivet som styrker Vesterålen i felleskap med bedre informasjon og grunnlag for beslutninger og handlinger for framtida.

Hvordan kan Sortland kommune støtte for at det blir økt verdiskapning og flere arbeidsplasser innen reiseliv?
  • Ved å sørge for minimum en årlig statusoppdatering i kommunestyret om utviklingen i reiselivet. Inkludere merkeordningen i planleggingsarbeid gjennom kommuneplan, eventuelle næringsplaner og arealplan.
  • Delta aktivt i relevante samarbeidsprosjekter som skal fortsette å utvikle reisemålet i en bærekraftig retning.
  • Bidra til besøksplanlegging med god balanse mellom gjester og innbyggere.
  • Å bidra aktivt i Sortland for å videreføre arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål, slik at vi beholder merkeordningen om tre år. Ved å være pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen organisasjon og legge inn miljøkrav i sine anbud.
Når startet arbeidet med merkeordningen?

Vesterålen har vært gjennom en lang og grundig prosess, som startet med et regionrådsvedtak i 2017. Lokalbefolkning, næringsliv, kommuner, og andre instanser som Nordland Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Reno-Vest og andre har deltatt og gitt innspill til behov og utfordringer i regionen. Det har vært avholdt flere møter i alle kommunene i Vesterålen, som har ført til en sterk forankret handlingsplan i alle Vesterålskommunene.

Hva sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge om arbeidet?

- Vi ønsker å gratulere hele Vesterålen med Merket for bærekraftig reisemål. Dette er en stor jobb som regionen har gjort sammen, og det er noe å være skikkelig stolte av. Å få fem kommunestyrer til å bli overbevist om at det å bli merket som bærekraftig reisemål gagner hver eneste kommune og hele regionen totalt sett, er et krafttak. Samarbeidet og engasjementet i Vesterålen har vist seg å være veldig godt, og alle involverte skal ha ros for arbeidet som er lagt ned, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Hvordan fungerer merkeordningen for bærekraftig reiseliv?

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Hvordan har Sortland kommune bidratt i den tre år lange prosessen?

Det er utarbeidet en reiselivsstrategi for Vesterålen, hvor målsettingen er å ta ut vekstpotensialet for hele regionen, og det arbeides målrettet mot felles mål.
Det har vært gjennomført Norges første «Facebook summit» med bærekraft i fokus, hvor vesterålingene kom med veldig mange gode innspill som har vært effektuert ut i prosjektet. Man har kartlagt utfordringer og flaskehalser, og det ble gjennomført et stort kompetanseløft i Vesterålen i 2020 for reiselivsnæringen.


Kommunens rolle og oppgaver