Vil du bli vikar?

Ønsker du å bli vikar innen helse eller oppvekst? Nå kan du sende en enkel søknad. 

Her kan du lese mer om våre avdelinger, vi har mange ulike og unike arbeidsområder.

Kontaktinformasjon for spørsmål finner du på høyre side 
Hege er kontaktperson for Helse, Kristoffer er kontaktperson for oppvekst og John Alfred i HR. 

Institusjon

Har du lyst å utgjøre en forskjell for Sortland sykehjemsbeboere og bli en del av et arbeidsmiljø preget av humør, kompetanse og engasjement så kom å jobb sammen med oss.

Vi hjelper våre pasienter med pleie, trivsel og aktive dager med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte.

Pasientene våre har lang livserfaring, glimt i øyet og masse humor. Vi kan garantere deg en givende arbeidsdag.

Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleien kan by på spennende og varierte arbeidsoppgaver, i et godt arbeidsmiljø, sammen med gode kollegaer.
Vi er 3 lag: Hverdagsmestring, Rus/Psykiatri og palliasjon, og demenslag. Vi har kvalitet, trygge tjenester og bruker i fokus.

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten på Sortland gir heldøgns omsorg til mennesker med ulik grad av utviklingshemming og funksjonsnedsettelser. 

Vi er fordelt på 4 omsorgsbaser: Karles Vei, Snorres vei, Kjempenhøy og Øvermarka.

AKTIVITETSSENTER

Er et tilbud til voksne personer med utviklingshemning som har behov for aktivitet på dagtid. Vår jobb er å gi brukere en god dag. Gi gode opplevelser, være bidragsyter til struktur på dagen samt gi et sosialt fellesskap sammen med andre. Kan vi bidra til at brukere får en god dag har vi gjort en god jobb.

AVLASTNING FOR BARN OG UNGE

Avlastning er et tilbud til familier med funksjonshemmede barn. Vår arbeidshverdag omhandler ivaretakelse av barna. Gjøre aktiviteter som barna liker: tur i fjæra, bowling, filmkveld m.m. Vår jobb er å skape trivsel både for barna og alle som jobber hos oss. Kom å være omsorgsfull og kreativ sammen med oss.

VÅRE TJENESTER

Våre tjenester er opplæring, veiledning og direkte bistand/hjelp til de ferdigheter som kreves for å bo/leve mest mulig selvstendig, både personlig og sosialt perspektiv, samt hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Vi ønsker å gi våre beboere en så positiv og god hverdag som mulig, ut i fra egne ønsker og behov, og har som mål at alle skal oppleve å ha god livskvalitet.

Barnehage

Barnehagene i Sortland har som mål å gi barn et trygt, inkluderende, og stimulerende miljø for læring og utvikling.

Vi er dedikert til å gi en høykvalitets barnehageopplevelse som fremmer barns vekst og trivsel.

Gi barna en leken og omsorgsfull hverdag, bli vikar hos oss. 

Grunnskolen

I våre skoler ønsker vi å fremme læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar.
Vi har fokus på tilhørighet, likeverd, trygghet og engasjement. Bli en del av vårt positive og inkluderende miljø. 

I Sortland har vi 8 skoler, du kan lese mer om de ulike skolene her.

SFO

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1.-4. klasse.

Du vil bidra til læring og lek.

Støttekontakt

Som støttekontakt er din viktigste oppgave å hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid.

 

Støttekontakt er en tjeneste som tilbys i alle kommuner. Tjenesten er for barn, ungdom, voksne og eldre som trenger støtte og hjelp til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Det kreves ingen formell utdannelse for å være støttekontakt. Støttekontaktene har ulike erfaringer og interesser. Alle støttekontaktene som ansettes i Sortland kommune har levert politiattest. Støttekontaktene har taushetsplikt og signerer taushetsplikterklæring før oppstart.

Personlig assistent

Som personlig assistent hjelper du personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse med dagligdagse gjøremål. Du legger til rette for at brukeren får et aktivt og mest mulig normalt og selvstendig liv.

Personer som trenger personlig assistent kan ha fysiske funksjonshemninger, psykiske lidelser, utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Arbeidsoppgavene varierer etter hvilke behov brukeren har. 

Fyll inn vårt enkle søknadsskjema og vi kontakter deg. 

Kontaktinfo

Hege Løkken
Avdelingsleder
95264333
Kristoffer Punsvik Lagesen
Rådgiver
95264206
John Alfred Nilsen
HR-rådgiver
95264335