Politisk organisering

   - Klikk for stort bilde

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har delegert myndighet til formannskapet, andre utvalg og til rådmannen i delegasjonsreglementet. (PDF, 792 kB) (PDF, 792 kB)

 

Formannskapet

Formannskapet har ansvar for overordnet planlegging, næringsutvikling, regionalt og interkommunalt samarbeid, strategisk overordnet styring og utvikling, investeringer, boligprogram og utbyggingsavtaler og er fondsstyre for næringsfondet.

 

Driftsutvalget

Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatte planer og budsjett.