Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har delegert myndighet til formannskapet, andre utvalg og til kommunedirektøren i delegasjonsreglementet. (PDF, 792 kB) (PDF, 452 kB)

Møteplan 2021

 

Formannskapet

Formannskapet har ansvar for overordnet planlegging, næringsutvikling, regionalt og interkommunalt samarbeid, strategisk overordnet styring og utvikling, investeringer, boligprogram og utbyggingsavtaler og er fondsstyre for næringsfondet.

Møteplan 2021

 

Driftsutvalget

Driftsutvalget er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatte planer og budsjett.

Møteplan 2021