Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Beskrivelse av prosjektet

Målet
Målet er å skape et fremtidsrettet skoleområde og en hallstruktur med høy kvalitet innenfor bærekraftige rammer. Det fokuseres på hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en attraktiv stedsutvikling for Sortland og gi merverdi for Sortland.

Arbeidsfase to er i gang

Etter nytt åpent møte ble gjennomført på Sortland hvor arkitektene presenterte sine ideer og fikk nye innspill fra innbyggerne i Sortland, skal det nå arbeides med konkretisering i bakgrunn av de identifiserte problemstillingene. I denne arbeidsfasen utarbeider arkitektene de endelige forslagene. 

 

Tidslinje for ny barneskole og hallstruktur

Ny barneskole og hallstruktur

Klikk for stort bilde

I forbindelse med at Sortland skal bygge ny barneskole, skal plassering av denne og struktur for fremtidig idretts- og svømmehall utredes. Kommunestyret vedtok 15.04.21 at utredningen skal gjøres gjennom et parallelloppdrag. To arkitektteam skal utarbeide et mangfold av ideer og flere godt illustrerte forslag som kan danne et godt kunnskapsgrunnlag for valg. 

15.04.2021

Utvelgelse av to arkitektteam

Etter utlysning av oppdraget 30. mai, ble to arkitektteam valgt ut 29. juni: 

  • Arkitektteam 1: MDH og Studio Ellefsen i samarbeid med Avec og Norconsult
     
  • Arkitektteam 2: BOGL i samarbeid med Ola Roald Arkitektur og byverkstedet
29.06.2021

Oppstartsseminar

De to arkitektteamene og Bylivssenteret besøkte Sortland den 22.-23. august.

  • Det ble gjennomført befaring på Sortland for å bli kjent med området og tomtene
  • Arkitektteamene fikk møte fagsektorer. Det ble befaring av eksisterende skolebygg og Sortlandshalle  
22.08.2021

Folkemøte 23. august

Det ble avholdt åpent møte i Kulturfabrikken. Det ble informert om prosjektet og et engasjerende publikum kom med mange gode innspill.

Klikk for stort bilde

23.08.2021 19.00

Arbeidsfase 1: 23. august - 24. september

Arbeidet med de sentrale problemstillingene og fordypningstemaene igangsettes.

30.08.2021 22.00

Midtveisseminar 23. - 24. september

Teamene presenterte resultater av den innledende arbeidsfasen. 
Det var mange gode ideer og de fremmøtte innbyggerne samarbeidet i workshop.

Klikk for stort bilde  

23.09.2021

Arbeidsfase to 24. september - 29. oktober.

Arkitekt-teamene arbeider med de endelige forslagene.

24.09.2021 13.59