Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Beskrivelse av prosjektet

Målet
Målet er å skape et fremtidsrettet skoleområde og en hallstruktur med høy kvalitet innenfor bærekraftige rammer. Det fokuseres på hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en attraktiv stedsutvikling for Sortland og gi merverdi for Sortland.
 

Endelige forslag - gi dine tilbakemeldinger

16. november ble de endelige forslagene og det sluttførte arbeidet presentert fra arkitektteamene. Deres klare anbefaling er å legge ny skole i Skolekvartalet, rehabilitere Sortlandshallen med ny flerbrukshall, legge ny idrettshall i Lamarka og legge ny svømmehall i sentrum. Dette vil gi den mest bærekraftige utviklingen for Sortland og ikke minst gi stor merverdi til stedsutviklingen.

Forslagene er utstilt i den nye Bylaben i Biblioteket i Kulturfabrikken
Utstillingen blir stående frem til 28. november. Vi ønsker å høre hva DU syns om forslagene! Du kan gi tilbakemelding på pc som står plassert i biblioteket, direkte på e-post til prosjektleder Kristine Røiri eller i skjema under. Innspillene vil bli tatt med videre i prosessen.

► Forslag fra arkitektteam 1
Forslag fra arkitektteam 2
 

Innspill til ny barneskole og hallstruktur

Felt merket med * må fylles ut

 

 

Tidslinje for ny barneskole og hallstruktur

Ny barneskole og hallstruktur

I forbindelse med at Sortland skal bygge ny barneskole, skal plassering av denne og struktur for fremtidig idretts- og svømmehall utredes. Kommunestyret vedtok 15.04.21 at utredningen skal gjøres gjennom et parallelloppdrag. To arkitektteam skal utarbeide et mangfold av ideer og flere godt illustrerte forslag som kan danne et godt kunnskapsgrunnlag for valg. 

15.04.2021

Utvelgelse av to arkitektteam

Etter utlysning av oppdraget 30. mai, ble to arkitektteam valgt ut 29. juni: 

  • Arkitektteam 1: MDH og Studio Ellefsen i samarbeid med Avec og Norconsult
     
  • Arkitektteam 2: BOGL i samarbeid med Ola Roald Arkitektur og byverkstedet
29.06.2021

Oppstartsseminar

De to arkitektteamene og Bylivssenteret besøkte Sortland den 22.-23. august.

  • Det ble gjennomført befaring på Sortland for å bli kjent med området og tomtene
  • Arkitektteamene fikk møte fagsektorer. Det ble befaring av eksisterende skolebygg og Sortlandshalle  
22.08.2021

Folkemøte 23. august

Det ble avholdt åpent møte i Kulturfabrikken. Det ble informert om prosjektet og et engasjerende publikum kom med mange gode innspill.

23.08.2021 19.00

Arbeidsfase 1: 23. august - 24. september

Arbeidet med de sentrale problemstillingene og fordypningstemaene igangsettes.

30.08.2021 22.00

Midtveisseminar 23. - 24. september

Teamene presenterte resultater av den innledende arbeidsfasen. 
Det var mange gode ideer og de fremmøtte innbyggerne samarbeidet i workshop.

  

23.09.2021

Arbeidsfase to 24. september - 12 november.

Arkitekt-teamene arbeider med de endelige forslagene.

24.09.2021 13.59

16. november: åpent møte i Blåboksen, Kulturfabrikken kl. 17.00

Vi fikk se og høre de endelige forslagene. 
Arkitektteamene presenterte sitt sluttførte arbeid. 
Trykk her om du vil se presentasjonen på nytt.

16.11.2021

Utstilling 16. - 28. november

Forslagene er utstilt i den nye Bylaben, i Kulturfabrikken.
Utstillingen vil bli stående frem til  28. november.

16.11.2021

Kontaktinfo

Kristine Røiri
Byarkitekt