Bålbrenning

 

Forurensningsloven begrenser bålbrenning og det er ikke tillatt å brenne avfall.
Sortland kommune har vedtatt lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.


Forskriften åpner opp for spesielle typer bålbrenning slik som:

  • Kaffebål og utepeis når det brennes rent trevirke
  • Grillinnretninger
  • Brenning av rent trevirke og avispapir i vedovn
  • St. Hansbål bygd opp av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter.
    Det tillates ikke brenning av avfall på St. Hansbål.
  • Bråtebrenning og brenning av hageavfall utenfor regulert og tettbygd strøk


St. Hansbål
Det er viktig å merke seg at det ikke er tillatt å brenne avfall 23. juni. Når det i lokal forskrift er gitt tillatelse til St. Hansbål, er det betinget av at det er rent trevirke og at det gjøres som et fellesarrangement for ei bygd, lag, forening  el.l. Det skal følge aktivitet og kos rundt bålet, slik som man tradisjonelt feirer St. Hans.  

Bråtebrenning
Bråtebrenning kan være til sjenanse for folk med luftveisproblemer. Det må derfor utvises omtanke for naboer og tas hensyn til vindretning når man brenner bråte. Det må gjøres forebyggende tiltak i forhold til brann.

Bråtebrenning bør på forhånd varsles til Alarmsentral brann, på telefon 75 55 74 00, for å unngå unødvendig brannutrykning. Melding kan også sendes elektronisk.
 

Annen informasjon fra Lovdata

Forskrift om miljørettet helsevern
Forurensningsforskriften
Forurensningslovens kap. 5 om avfall

Kontaktinfo

Lene Kristin Tronrud
Rådgiver forurensning
95264489

Kontaktinfo

Alarmsentralen
75 55 74 00