Brannsikkerhet i hjemmet

Røykvarsler

Det er påbudt å ha røykvarsler i alle boliger. Med bolig menes:

 • Leiligheter
 • Rekkehus
 • Privatboliger
 • Hybler
 • Hytter

Som eier har du ansvaret for å montere røykvarlser. Det skal være minimum èn røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Utløst røykvarsler skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom er lukket.

Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.
 

Flere røykvarslere anbefales

Brannvesenet anbefaler enten bruk av boligalarm eller seriekoblede røykvarslere.
 

Ionisk eller optisk?

Det finnes to hovedtyper røykvarslere på markedet, ioniske og optiske. Forskjellen ligger i måten de oppdager røyk på:

 • Den optiske røykvarsleren vil reagere på røyken fra en ulmebrann
 • Den ioniske røykvarsleren vil reagere på partikler fra en oppstått flammebrann
   

Plassering av røykvarsler

Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Med fungerende røykvarslere får du anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen. Poenget med røykvarsler er å få tidlig varsel.

Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk:

 • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra vegg
 • I hus med flere etasjer bør varslere monteres nærme trappene
 • Varslere bør monteres i rømningsveiene, for eksempel i ganger som knytter flere rom sammen
 • Røykvarslerne skal kunne høres tydelig fra alle rom, selv når alle dører er lukket
   

Vedlikehold

Du bør teste røykvarslerne minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Slik gjør du det:

 • Sjekk røykvarsleren med å trykke på testknappen. Bruk en pinne eller lignende for å gjøre det enklere å nå opp
 • Med jevne mellomrom bør du teste med røyk. Du kan f.eks. blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarsleren
 • Hvis røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri er røykvarsleren defekt og må skiftes ut snarest. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang pr år, men det finnes batterier som varer lengre. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. En god løsning er å montere spesielle røykvarslere som kobles til strømnettet
 • Røykvarslere bør minst en gang i året rengjøres for støv og smuss
   

Slokkeutstyr

Alle boliger skal ha manuelt slokkeutstyr. Dette kan enten være en husbrannslange som kan nå alle rom eller godkjent håndslokker. Det bør være minst en type slokkeutstyr i hver etasje. Det kan være lurt å lære seg litt om de aktuelle slokkemidlene hver enkelt har i sin egen bolig.
 

Pulverapparat

Pulverapparat kan brukes på alle typer branner, og skal monteres lett tilgjengelig. Et 6 kg apparat tømmes på 12-20 sekunder ved kontinuerlig bruk. Husk å lese bruksanvisningen.

Eier/bruker har ansvar for at pulverapparatet blir regelmessig vedlikeholdt. Sjekk apparatet 4 ganger i året. 

Sjekk av pulverapparat:

 • Sjekke at manometernålen står på grønt
 • Sjekke at plomberingen er hel og ikke borte
 • Sjekke at pulverapparatet er uten rust eller skader
 • Sørge for at apparatet er lett tilgjengelig og synlig
 • Sjekke at det ikke har fremmedlegemer i slangen ved å bøye på denne
 • Sjekke at slangen ikke er morken

Hvert femte år må apparatet leveres inn til kontroll, og hvert tiende år til service.
Kontroll og service må utføres av sertifiserte fagpersoner. I Sortland er det to firmaer
som kan gjøre dette, det er Sikker.no AS  og E. Brønlund Agentur AS.
 

Husbrannslange

Vann er verdens beste slokkemiddel og er særlig fint til å slokke branner i møbler og treverk.

Det anbefales å anskaffe husbrannslange som du ikke trenger å rulle ut hele slangen før du skrur på vannet. Slangen skal være fastmontert til en kran og skal rekke til alle rom i huset.

Hageslange er ikke godkjent som husbrannslange. Husbrannslangen kontrolleres ved å undersøke om slangen tåler vanntrykk uten å lekke, og ved å se til at koblingskranen fungerer etter sin hensikt.

Husk at vann ikke kan brukes til å slokke branner i fettgryter og wok, det samme gjelder for bensin og andre flytende stoffer. Brann i fettgryter og wokpanner slokkes enklest ved å legge på grytelokket og ved å trekke gryten bort fra platen samtidig som strømmen slås av. Husk å lese bruksanvisningen.

Kontaktinfo

Feierne
Tlf. 952 64 055
(kan ikke benyttes til meldinger)
Man - fred
kl 08.00 - 08.30

Send e-post til