Melde arrangement eller overnatting

Arrangementer

Alle arrangementer som skal gjennomføres i bygg eller på områder som er tiltenkt annen bruk, skal meldes til brannvesenet.

Sentrale myndigheter har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer. 

Melding om arrangementer skal sendes brannvesenet minst 2 uker i forkant av arrangementet, og må minst inneholde opplysninger om:

  • Sted
  • Tidspunkt (dato/klokkeslett)
  • Ansvarlig for arrangementet (navn, telefon, e-post)
  • Risikovurdering for arrangementet
  • Tegninger over rømningsveier
  • For utendørs arrangementer må tegningene også vise plassering av boder, telt o.l.
  • Plan over organisering av vakthold og branninstruks

Skjema for melding om arrangement
 

Overnatting

All overnatting på skoler (ikke internat), barnehager, grendehus, forsamlingslokaler eller idrettshaller skal meldes til brannvesenet.

På sidene til Salten Brann finner du mer informasjon om, og skjema for melding om overnatting.

Kontaktinfo

Ståle Rasmussen
Enhetsleder Brann og redning
952 62 120
Espen Nygård
Branninspektør
952 64 051