Melde arrangement eller overnatting

Arrangementer


Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet
Link til politiet

Alle arrangementer som skal gjennomføres i bygg eller på områder som er tiltenkt annen bruk, skal også meldes til brannvesenet. (Det vil si at du  melde skriftlig både til politiet og brannvesenet)

Sentrale myndigheter har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer. 

Melding om arrangementer skal sendes brannvesenet minst 2 uker i forkant av arrangementet, og må minst inneholde opplysninger om:

  • Sted
  • Tidspunkt (dato/klokkeslett)
  • Ansvarlig for arrangementet (navn, telefon, e-post)
  • Risikovurdering for arrangementet
  • Tegninger over rømningsveier
  • For utendørs arrangementer må tegningene også vise plassering av boder, telt o.l.
  • Plan over organisering av vakthold og branninstruks

Skjema for Melding om arrangement 
 

Overnatting

All overnatting på skoler (ikke internat), barnehager, grendehus, forsamlingslokaler eller idrettshaller skal meldes til brannvesenet.

På sidene til Salten Brann finner du mer informasjon, og skjema for å melde overnatting til brannvesenet.

Skjema for Registrering av overnatting

Kontaktinfo

Espen Nygård
Branninspektør
95264051