Tilsyn og forebygging

Bekymringsmelding

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?

Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brann og redning å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Du finner mer informasjon om bekymringsmeldinger på siden branntips.no

Bekymringsmeldinger kan sendes som post eller e-post til kommunen.
 

Særskilte brannobjekter

Sortland Brann og redning gjennomfører jevnlig tilsyn med bygg, områder og lignende, der brann kan medføre tap av mange menneskeliv, eller få store samfunnsmessige konsekvenser.

 

Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om at brann og redning skal kontaktes i forhold til tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Sortland. Denne finner du her.

Kontaktinfo

Ståle Rasmussen
Brannsjef
95264120
Espen Nygård
Branninspektør
95264051