Trenger du hjelp, eller lurer på om andre trenger hjelp?

Om du ikke vil snakke med foreldre/foresatte om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne.  Det er mange voksne som bryr seg om deg.

Du kan for eksempel snakke med:

  • Læreren din
  • Helsesykepleieren på skolen
  • Treneren eller lederen på klubben
  • Naboen
  • Foreldrene/foresatte til en venn

I Sortland finner du  flere å snakke med om tanker, følelser, trivsel og ting du er bekymret for. Vi ønsker at du alltid skal finne noen å snakke med om hva som helst, enten det gjelder deg selv, en venn eller noen i familien.

Under finner du tjenester vi har i kommunen og tips til nasjonale ressurssider:

Tilbud for barn og unge i vår kommune

Tilbud for barn og unge i vår kommune
Tilbud Telefon
Helsestasjon 9564320
Barnevernet i Vesterålen 979 93 800
Legekontor 952 64 020
Alarmtelefon barn og unge 116111
Røde kors - kors på halsen 80033321

 

Nettsteder for barn og unge

Nettsteder for barn og unge
Nettsted Hva er det? Hvem står bak?
Barneombudet Barneombudet skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Vi skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon. Nettstedet er drevet av Barneombudet som er et offentlig ombud, etablert ved lov om barneombud 6. mars 1981
Jeg vil vite Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep for barn og unge, men også til hjelp for voksne slik at de kan lære å snakke med barna om dette. Nettstedet er drevet av Stine Sofies Stiftelse
Ung.no Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Barnevakten Barnevakten formidler fakta og råd om barn, unge og medier. Nettstedet er drevet av Barnevakten som er en fri og selvstendig ideell stiftelse.
Slettmeg.no Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Nettstedet er en av tjenestene som leveres av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), en uavhengig ideell organisasjon.
Kors på halsen Gratis, trygt og anonymt for deg opp til 18 år. Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år.