Helsestasjon

Målsetting

Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer.
Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold.

Utgangspunktet for innsatsen er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.
Helsestasjonen arbeider i henhold til Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, veiledningsserie 2-98, Statens helsetilsyn.

 

SMS-varsling om timeavtaler

Vi sender deg en påminnelse på SMS 24 timer før din timeavtale. Dette er kostnadsfri for bruker.

Gi oss beskjed om du IKKE ønsker SMS-varsling.

Kontaktinfo

Inger-Johanne Rasmussen
Ledende helsesøster
76 10 92 36
911 66 779

Kontaktinfo

Telefon: 76 10 92 30
Man-fredag:
10.00 - 14.00

Åpen helsestasjon
hver onsdag 14.00-15.00

Adresse

Postadresse
Sortland kommune
Helsestasjonen
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Parkveien 10
8400 Sortland