Jordmortjenesten

 

Hva tilbyr vi?

Jordmor gir deg oppfølging i svangerskapet i henhold til  nasjonale retningslinjer. Vi ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet, gjerne mellom uke 8 – 12. Målet med tilbudet er å styrke dine kunnskaper og gi trygghet om graviditet, fødsel og barseltid. 

Vi undersøker din og barnets helse. Jordmor samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Jordmor tilbyr samtale om fødsel, amming og spedbarnstiden, og du og din partner kan komme med spørsmål, tanker og eventuelle bekymringer som opptar dere. Din partner er hjertelig velkommen til konsultasjonene.

Familier med nyfødt barn får tilbud om hjemmebesøk av jordmor èn til tre dager etter hjemkomst.
Jordmor Heidi Høwe tilbyr mammakontroll (etterkontroll) 6-8 uker etter fødsel.
 

Hvordan ta kontakt med jordmor?

Du kan ta direkte kontakt med jordmor på helsestasjonen via e-post eller telefon. Sortland kommune har to jordmødre, Heidi Merete Høwe og Heidi Regine Johnsen.
 

Foreldreforberedende kurs

Vi holder kurs for kommende foreldre, totalt 4 i året. Kurset er lagt opp til to kurskvelder. Innhold i kurset er forberedelse på fødsel, veiledning i amming, foreldrerollen og barseltid med helsesykepleier, fysioterapeut og jordmor. ALle gravide får tibud om foreldreforberedende kurs.
 

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.
 

Gravid og usikker

Har du spørsmål? Jordmor kan gi deg råd og veiledning.
 

Aktuelle nettsteder

Adresse

Postadresse
Sortland kommune
Helsestasjonen
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Parkveien 10
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 320
Mandag-fredag
10.00 - 14.00

Heidi Høwe
Kommunejordmor
send e-post
952 64 238