Jordmortjenesten

 

Hva tilbyr vi?

Jordmor gir deg oppfølging i svangerskapet i henhold til  nasjonale retningslinjer. Vi ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet, gjerne mellom uke 8 – 12. Målet med tilbudet er å styrke dine kunnskaper og gi trygghet om graviditet, fødsel og barseltid. 

Vi undersøker din og barnets helse. Jordmor samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Jordmor tilbyr samtale om fødsel, amming og spedbarnstiden, og du og din partner kan komme med spørsmål, tanker og eventuelle bekymringer som opptar dere. Din partner er hjertelig velkommen til konsultasjonene.

Vi legger til rette for tolk, om det skulle være behov for det. 

Familier med nyfødt barn får tilbud om hjemmebesøk av jordmor èn til tre dager etter hjemkomst.
Jordmor Heidi Høwe tilbyr mammakontroll (etterkontroll) 6-8 uker etter fødsel.

Fra 1.mai 2024 vil alle gravide få tilbud om gratis kikhostevaksine fra svangerskapsuke 24, også de som har passert svangerskapsuke 24 vil få dette tilbudet. Les mer om dette her: Informasjon om kikhostevaksine til gravide - Sortland kommune
I tillegg anbefales alle gravide å ta influensavaksine i sesong og koronavaksine ila 2. og 3. trimester.
Kikhostevaksine (gratis) og influensavaksine (200,-) settes av jordmor. Koronavaksine settes på apotek.

Hvordan ta kontakt med jordmor?

Du kan ta direkte kontakt med jordmor på helsestasjonen via e-post eller telefon. Sortland kommune har to jordmødre, Heidi Merete Høwe og Heidi Regine Johnsen.

Svangerskapskontroller i Sortland kommune

Du kan velge om du ønsker å gå til jordmor eller lege i svangerskapet.

Uke 08-12: Time til første kontroll.                                  

Uke 10-16: Ta blodprøver.

Uke 11-13: Fosterdiagnostisk ultralyd og evt NIPT test (fra fylte 35 år). 

Uke 18-20: Screening ultralyd. Etter ultralyd må den gravide sende SMS med termin, for å få time i uke 24.

Uke 24: Sf måling/lytte fosterlyd, 10 smarte tips, Stine Sofies Stiftelse. Ta gjerne med partner. Kikhostevaksine (gratis).

Uke 26-28: Eventuell glucosebelastning          

Uke 28: Erklæring av farskap, gjøres på NAV.no, Hb (blodprosent), foreldrerolle. EPDS kartlegging, mors psykiske helse.   

Uke 32: Amming, søknad om fødeplass

Uke 34: Fastlegekontroll der den gravide selv må bestille time. Dersom du ikke har vært innom fastlegen din i løpet av svangerskapet, anbefaler vi dette.

Uke 36: Fødsel

Uke 38: Foreldrerolle

Uke 40: Henvisning til trivselskontroll v/fødeavdelingen

1-3 dager etter hjemkomst fra sykehus: Hjemmebesøk av jordmor

  • Foreldreforberedende kurs gjennomføres 4 ganger i året. Alle gravide får tilbud om kurset. Kurset koster 100,- pr par, for begge kveldene.
  • Jordmor Heidi Høwe tilbyr mammakontroll (etterkontroll) 6-8 uker etter fødsel. Eller du kan velge å gå til din fastlege.
  • Ønsker du å vite mer om fosterdiagnostikk, les her. 

Foreldreforberedende kurs

Vi holder kurs for kommende foreldre, totalt 4 i året. Kurset er lagt opp til to kurskvelder. Innhold i kurset er forberedelse på fødsel, veiledning i amming, foreldrerollen og barseltid med helsesykepleier, fysioterapeut og jordmor. Alle gravide får tilbud om foreldreforberedende kurs.

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.
 

Gravid og usikker

Har du spørsmål? Jordmor kan gi deg råd og veiledning.
 

Aktuelle nettsteder

Adresse

Postadresse
Sortland kommune
Helsestasjonen
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Parkveien 10
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 320
Mandag-fredag
10.00 - 14.00

Heidi Høwe
Kommunejordmor
send e-post
952 64 238

Heidi Regine Johnsen
Kommunejordmor
send e-post
952 64 238