Overgrepsmottak for innbyggere i Sortland kommune

Overgrepsmottak er et tilbud for deg som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle krenkelser.

Dersom du har behov for å kontakte Overgrepsmottaket kan du ringe Legevakt 116 117. De vil sette deg i kontakt med Overgrepsmottaket i Bodø som ligger ved Bodø legevakt eller overgrepsmottaket i Harstad, akutten UNN Harstad. Reise til og fra vil bli dekket av det offentlige. Du har også anledning til å ha med ledsager.

Overgrepsmottaket i Bodø / Harstad tilbyr medisinske undersøkelser, samtaler og kriserådgivning. De sikrer spor, i tilfelle du vil anmelde.

Tilbudet er gratis, og de har taushetsplikt.

De vanligste medisinske bekymringene de hjelper med er:

 • beskyttelse mot graviditet
 • undersøkelse med tanke på seksuelt overførbare infeksjoner
 • undersøkelse med sporsikring (dersom du senere ønsker å politianmelde overgrepet er det viktig at sporsikring er gjort)
 • behandling av skader
 • oppfølging med etterkontroller der dette er ønskelig
   

 Rådgivning

 • De tilbyr ivaretagelse og omsorg i trygge omgivelser, kriserådgivning og oppfølgingssamtaler til den overgrepsutsatte.
 • Ved behov hjelper de med å henvise videre til spesialisthelsetjeneste eller annen hjelpeinstans, også kommunale instanser.
 • Også pårørende kan komme til egen rådgivning.
 • Overgrepsmottaket bidrar til kontakt med advokat

Informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep finner du også på dinutvei.no. Dinutvei.no er en nasjonal veiviser med en spørsmål-svartjeneste, hvor du som stiller spørsmål er anonym.


Hjelp til juridiske vurderinger

Dersom du ønsker å anmelde overgrepet, hjelper de deg med å kontakte politiet. Av etterforskningshensyn er det best hvis dette skjer så snart som mulig.

Hvis du er i tvil om du ønsker å anmelde forholdet, kan du diskutere dette med en advokat. Normalt vil du ha krav på gratis advokatbistand til å følge saken videre.

Åpningstider

LEGEVAKT
Sortland kommunale legevakt:
Man - torsdag fra kl 15.30 - 21.00.

Vesterålen legevakt, Nordlandssykehuset:
Hver dag fra kl 21.00 - 08.00.
Fredag fra kl 16.00.

Kontaktinfo

Telefon 116 117