Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonens forebyggende virksomhet og et bindeledd mellom skole og hjem.

Målsetting

Arbeide for å fremme elevens totale helse, som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold. Vi skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skole.

Vi skal bidra til at elevene får kunnskaper om hvordan de kan ta ansvar for egen helse, veilede dem i å mestre utfordringer de møter i hverdagen.

Elever i videregående skole som ikke har fastlege i Sortland kan ved behov for lege ringe/ta kontakt med Sortland legekontor.
 

Tjenestens innhold

Vi arbeider etter følgende metoder:

  • "Åpen dør" - kontortid på skolene
  • Individrettede helseundersøkelser
  • Klasseromsundervisning knyttet til helse
  • Holdningsskapende / bevisstgjørende arbeid i grupper
  • Oppfølging av elever med spesielle behov
  • Samarbeidsmøter / ansvarsgrupper om elever med spesielle behov
  • Eventuell deltakelse i foreldremøter, temakvelder
  • Vaksinering   Her får du oversikt over dine vaksiner
     

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Skolens navn Helsesykepleier Mobil
Ansvarlig for den enkelte skole - skoleåret 2023-2024
Holmstad skole Elisabeth Veabø Alvestad  952 64 239
Jennestad Montessoriskole Frida Jørgensen 952 64 048
Lamarka skole Frida Jørgensen 952 64 048
Maurnes skole Elisabeth Veabø Alvestad  952 64 239
Sigerfjord skole Sandra Bech 952 64 230
Sortland barneskole Camilla Benjaminsen Nilsen 952 64 234
Strand skole Elisabeth Veabø Alvestad 952 64 239
Sortland ungdomsskole

Berit Voktor
Marianne Solvang

952 64 236
952 64 231
Sortland videregående skole, Kleiva Viviann Skog 952 64 232
Sortland videregående skole

Viviann Skog
Lars Rune Strandskog

952 64 232
952 64 227

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 320
Mandag-fredag
10.00 - 14.00