Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonens forebyggende virksomhet og et bindeledd mellom skole og hjem.

Målsetting

Arbeide for å fremme elevens totale helse, som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold. Vi skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skole.

Vi skal bidra til at elevene får kunnskaper om hvordan de kan ta ansvar for egen helse, veilede dem i å mestre utfordringer de møter i hverdagen.

Elever i videregående skole som ikke har fastlege i Sortland kan ved behov for lege ringe/ta kontakt med Sortland legekontor.
 

Tjenestens innhold

Vi arbeider etter følgende metoder:

  • "Åpen dør" - kontortid på skolene
  • Individrettede helseundersøkelser
  • Klasseromsundervisning knyttet til helse
  • Holdningsskapende / bevisstgjørende arbeid i grupper
  • Oppfølging av elever med spesielle behov
  • Samarbeidsmøter / ansvarsgrupper om elever med spesielle behov
  • Eventuell deltakelse i foreldremøter, temakvelder
  • Vaksinering   Her får du oversikt over dine vaksiner
     

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.
 

Skolens navn Helsesykepleier Mobil
Ansvarlig for den enkelte skole - skoleåret 2019-2020
Holmstad skole Elisabeth Veabø 952 64 239
Jennestad Montessoriskole Viviann Skog 952 64 232
Lamarka skole Viviann Skog 952 64 232
Maurnes skole Elisabeth Veabø 952 64 239
Sigerfjord skole Sandra Bech 952 64 230
Sortland barneskole Sandra Bech 952 64 230
Sortland ungdomsskole Berit Voktor
Elisa Vittasalo
952 64 236
952 64 235
Sortland videregående skole, Kleiva Oddrun Løh Rognstad 952 64 237
Sortland videregående skole Merethe Lamark 952 64 234
Strand skole Marianne Solvang 952 64 231

 

Kontaktinfo

Inger-Johanne Rasmussen
Ledende helsesykepleier
76 10 92 36
911 66 779