Lavterskeltilbud

Lavterskeltilbudet er et tilbud til alle barnehager i kommunen.

Tilbudet innebærer rask og relevant hjelp med fokus på tidlig innsats. Det kan være små og store spørsmål som gjelder barns utvikling og barns behov for læring i barnehagen.

Tilbudet er lett tilgjengelig og uten lang saksbehandlingstid.

Lavterskeltilbudet består per i dag av Solveig Birkeland som er spesialpedagogisk rådgiver og Ragnhild Remen som er logoped i Sortland kommune.

Hva er lavterskeltilbudet?

Tilbudet innebærer rask og relevant hjelp med fokus på tidlig innsats. Det kan være små og store spørsmål som gjelder barns utvikling og barns behov for læring i barnehagen.

Målet med lavterskeltilbudet er tidlig innsats, utvikle barnehagene og styrke kompetansen nært barnet.  Vi veileder utfra en relasjonell tilnærming, det vil si at tiltakene i stor grad er rettet mot barnets kompetanse, mestring og miljøfaktorer.

Lavterskeltilbudet består av:

 • Oppdragsskjema
 • Observasjon
 • Veiledning
 • Rapport

Omfanget av tilbudet vil variere utfra hver enkelt sak

Hvem kan henvende seg?

Målgruppen er alle barnehager i kommunen, samt helsestasjonen dersom barnet ikke går i barnehage.

Dersom foreldre/foresatte ønsker hjelp fra lavterskeltilbudet, bes dere ta kontakt med barnehagen eller helsestasjonen først.

Barnehagen kan søke hjelp når:

 • Bekymring for et barns utvikling
 • Utfordringer i barnegruppen
 • Veiledning allmenpedagogiske- og spesialpedagogiske utfordringer
 • Hjelp i tiltaksfasen, før mulig henvisning PPD
 • Drøfte henvisning til PPD
Hva kan lavterskeltilbudet bidra med?
 • Hjelp til å identifisere utfordringen
 • «Utenfra» perspektiv, hjelp til å se muligheter
 • Sette inn/prøve ut tiltak tidligst mulig
 • Tips til materiell
 • Økt bevissthet om miljøfaktorer og relasjonskompetanse
 • Veiledning i forhold til henvisning til PPD

 

Utskriftsvennlig brosjyre. (DOCX, 3 MB)

Kontaktinfo

Solveig Birkeland
Spesialpedagogisk rådgiver
48149908
Ragnhild Remen
Logoped
95750543