Skogstjerna familiebarnehage

Skogstjerna er en familiebarnehage med barn i alderen 0-6 år. Det er en 1- avdelings barnehage hvor barn i alle aldre leker og lærer sammen. Barnehagen er 26 år gammel og drives i det private hjemmet til Marina Birkeland. Barnehagen er unik i denne forstand – barna får gå i en barnehage hvor dagene er preget av at man er i et hjem, og at barnehagen på mange måter blir som en familie.

Barna har i stor grad mulighet til å medvirke i sin hverdag i barnehagen og ansatte legger til rette for spontanitet og undring.

Skogstjerna ligger i et boligområde og har nær tilgang til skog, fjell og fjæra. Vi benytter oss ofte av dette flotte tilbudet med spennende turer og utflukter. Barnehagen har et stort uteområde med akebakke, klatrevegg, huskestativer og sandkasser. Vi har også en flott hytte hvor vi ofte spiser lunsj, har samlingsstund, kreative aktiviteter, rollespill og matlaging.

Leken har en sentral plass i barnehagen vår. Barna lærer og erfarer nye ting gjennom leken hver dag, og i Skogstjerna er det like viktig å ta vare på lekens egenverdi. Barnehagen har gjennom alle år hatt stort fokus på vennskap og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få oppleve mestring, og å lære å kjenne seg selv og andre godt nok til å ta gode, selvstendige valg.

Fakta om barnehagen
Aldersgruppe 0-6 år
Avdelinger 1 avdeling, 10 plasser
Oppholdstid Hele plasser
Åpningstid 07.15 - 16.15
Søknad Elektronisk søknadsskjema
Eier Privat SA


 

Kontaktinfo

Marina Birkeland
Styrer

Adresse

Adresse:
Øvre Lyngvei 6
8402 Sortland

Åpningstider

Man - fre: 07.15 - 16.15