SFO - skolefritidsordningen

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1.-4. klasse.

Hvem kan benytte tilbudet?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.
Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få plass på SFO.
Barn som starter i 1. klasse og vil ha SFO-plass, må søke innen 15. mars.
Barn som allerede har plass, behøver ikke søke på nytt.

 

Gratis SFO 

Alle første- og andreklassinger har rett på inntil 12 timer gratis SFO i uka fra og med 1. august 2023.

Barn fra lavinntektsfamilier kan få innvilget redusert foreldrebetaling. Som lavinntektsfamilie regnes husstander med samlet inntekt under 458.333 kroner. Du kan søke om dette på linken lenger ned på denne siden.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt Skole (krever pålogging)

Søknadsskjema
 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars.

 

Endre eller si opp plass

Ønsker du å endre eller si opp plass gjør du det via Visma Flyt (krever pålogging)
Oppsigelsestid er 1 måned, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

En plass kan sies opp frem til 1. mars. En plass som sies opp etter 1. mars vil løpe ut SFO-året.
SFO-året går frem til plandager i august.

Kontakt skolen det gjelder hvis spørsmål.
 

Redusert foreldrebetaling SFO

 

Betalingssatser 
Satser Pr. mnd Tid pr. uke
Sats 1 kr 1400 Inntil 12 timer
Sats 2 kr 2500 Over 12 timer

Kontaktinfo

Erik Strand
Kommunalsjef
47462694