Norskopplæring

Norskopplæring for voksne

Opplæringen gis på A1-B1 nivå. Tilbudet gis kun på dagtid. Ingen kveldskurs høsten 2019.

Informasjon om norskprøven
Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres to ganger i året i hele Norge. Kompetanse Norge  (tidl.VOX) er ansvarlig for utvikling av prøven.
Norskprøven dokumenterer deltakerens norsknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2).
Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige delen er en digital prøve. Den består av delprøvene les, lytt og skriv.
 

Samfunnskunnskap 50 timer + eksamen

Tilbudet gis to timer pr uke på mandager og avsluttes med eksamen.
Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
952 64 282
975 71 387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 280
 

Karin Johnsen
Inspektør/lærer
Send e-post
952 64 281