Norskopplæring

Norskopplæring for voksne

Opplæringen gis på A1-B1 nivå.

Informasjon om norskprøven.

Norskprøven har fire delprøver:

  • Leseprøve (inntil 75 minutter)
  • Lytteprøve (25–50 minutter)
  • Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
  • Muntlig prøve (20–30 minutter)


C1 prøven- høyere akademisk nivå består av to delprøver:

  • Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
  • Delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon

 

Samfunnskunnskap (75 timer) + eksamen

Tilbudet gis fire timer pr uke og avsluttes med eksamen.
Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
952 64 282
975 71 387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 280
 

Karin Johnsen
Inspektør/lærer
Send e-post
952 64 281