Norskopplæring for voksne

Opplæringen gis på A1-B1 nivå.                                                 

Innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse som nevnt i §27 har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Sortland voksenopplæring har tre klasser med norskundervisning på ulike nivå.

Undervisningstiden er fra kl. 08.30-14:10 hver dag med unntak av onsdag. Da slutter undervisningen kl. 11.05. Vi tilbyr 27 undervisningstimer pr. uka.

Vi tilbyr også en time kor/musikk i uka. Man kan lære norsk av å synge norske sanger. Det er spesielt viktig for å øve på uttale. Det er også viktig for det sosiale.

Deltakerne får også være med på ulike kulturelle innslag i løpet av undervisningsperioden.

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
95264282
97571387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 280