Norskopplæring

Norskopplæring for voksne

Opplæringen gis på A1-B1 nivå. Tilbudet gis både på dag- og kveldstid.

Informasjon om norskprøven
Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres to ganger i året i hele Norge. Kompetanse Norge  (tidl.VOX) er ansvarlig for utvikling av prøven.
Norskprøven dokumenterer deltakerens norsknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2).
Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige delen er en digital prøve. Den består av delprøvene les, lytt og skriv.
 

Kveldskurs i norsk for skoleåret 2018-2019

For arbeidsinnvandrere og andre:

  • Høst: Oppstart uke 39 med eksamen i uke 49 for nivå A1-A2.
  • Vår:   Oppstart februar med eksamen i mai for nivå A2-B1.

Kursene gjennomføres mandag og onsdag fra kl. 17.00-20.00.
Sted: Kvartal 20, Vesterålsgata 58, 3. etg
Kursets varighet er på 60 timer pr. kurs.
Læreverket er: «Ny i Norge»

Kurset er på 60 undervisningstimer og koster 2400,-.
Dette må betales før kursstart.
 

Samfunnskunnskap 50 timer + eksamen

Tilbudet gis to timer pr uke på onsdager og avsluttes med eksamen. Kurset er obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
76 10 83 72
975 71 387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Karin Johnsen
Inspektør/lærer
Send e-post
76 10 83 71 
(Mandag og torsdag)
 

Bodil Østgård
Sekretær
Send e-post
76 10 83 71 
(Mandag, onsdag og torsdag)