Voksenopplæringen

Sortland voksenopplæringen gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til minoritetsspråklige og grunnskoleopplæring for voksne. 

Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Skolens motto: Læring for integrering.

Organisering 

Lenker:       

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap:

Samfunnskunnskap:

Norskopplæring:

Grunnskole for voksne:

Spesialundervisning for voksne:

Regjeringen:

Imdi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
95264282
97571387
Anniken Høve
Assisterende rektor/lærer
95264281

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Åpningstider

Kl 08:00 - 15:30

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 280