Skolerute

 

Skolerute for elever i Sortlandsskolen 2022 - 2023
            

Skolerute 2022-23
Måned Antall dager Aktuelt
August 8 Skolestart 22. august (uke 34)
September 22
Oktober 18 Høstferie 12.-14. oktober (uke 41)
November 21 Elevfri 18. november (uke 46)
Desember 15 Siste skoledag 21. desember (uke 51)
Januar 21 Første skoledag 3. januar (uke 1)
Februar 18 Vinterferie 27. februar-3. mars (uke 9)
Mars 20
April 13 Påskeferie 3.-11. april (uke 14 og 15)
Mai 18 Elevfri 1. mai, 17, mai, 18. mai, 19. mai og 29. mai
Juni 16 Siste skoledag 22. juni (uke 25)
190

 

 

Skolerute 2023 - 2024

Skolerute 2023 - 2024
Måned Antall dager Aktuelt
August 9 dager Første skoledag 21. august (uke 34)
September 21 dager
Oktober 19 dager Høstferie 11.-13. oktober (uke 41)
November 21 dager Elevfri 17. november (uke 46)
Desember 14 dager Siste skoledag før jul 20. desember( uke 51)
Januar 21 dager Første skoledag etter jul 3. januar (uke 1)
Februar 17 dager Vinterferie 26. februar-1. mars (uke 9)
Mars 16 dager Påskeferie 25. mars - 2. april (uke 13 og 14)
April 20 dager
Mai 18 dager Elevfri 1. mai, 9 mai, 10. mai, 17. mai og 20. mai
Juni 14 dager Siste skoledag 21. juni (uke 25)
190 dager