Skolerute

 

Skolerute for elever i Sortlandsskolen 2022 - 2023
            

Skolerute 2022-23
Måned Antall dager Aktuelt
August 8 Skolestart 22. august
September 22
Oktober 18 Høstferie 12.-14. oktober
November 21 Elevfri 18. november
Desember 15 Siste skoledag 21. desember
Januar 21 Første skoledag 3. januar
Februar 18 Vinterferie uke 9: 27. februar-3. mars
Mars 20
April 13 Påskeferie 3.-11. april
Mai 18 Elevfri 1. mai, 17, mai, 18. mai, 19. mai og 29. mai
Juni 16 Siste skoledag 22. juni
190

 

 

Skolerute 2023 - 2024

Skolerute 2023 - 2024
Måned Antall dager Aktuelt
August 9 dager Første skoledag 21. august
September 21 dager
Oktober 19 dager Høstferie 11.-13. oktober
November 21 dager Elevfri 17. november
Desember 14 dager Siste skoledag før jul 20. desember
Januar 21 dager Første skoledag etter jul 3. januar
Februar 17 dager Vinterferie 26. februar-1. mars
Mars 16 dager Påskeferie 25. mars - 2. april
April 20 dager
Mai 18 dager Elevfri 1. mai, 9 mai, 10. mai, 17. mai og 20. mai
Juni 14 dager Siste skoledag 21. juni
190 dager