Skolerute

 

Skolerute for elever i Sortlandsskolen 2021 - 2022
            

August 7 dager Skolestart 23. august
September 22 dager  
Oktober 18 dager Høstferie 6. - 8. oktober
November 21 dager Elevfri 19. november
Desember 15 dager Siste skoledag 21. desember
Januar 20 dager Første skoledag 4. januar
Februar 19 dager Vinterferie uke 9: 28. februar - 4. mars
Mars 19 dager  
April 14 dager Påskeferie 11. - 19. april
Mai 19 dager Elevfri 27. mai
Juni 16 dager Pinse 4. - 6. juni
Siste skoledag 23. juni
  190 dager  

 

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022-23
Måned Antall dager Aktuelt
August 8 Skolestart 22. august
September 22
Oktober 18 Høstferie 12.-14. oktober
November 21 Elevfri 18. november
Desember 15 Siste skoledag 21. desember
Januar 21 Første skoledag 3. januar
Februar 18 Vinterferie uke 9: 27. februar-3. mars
Mars 20
April 13 Påskeferie 3.-11. april
Mai 18 Elevfri 19. mai
Juni 16 Siste skoledag 22. juni
190