Skolerute

 

Skolerute for elever i Sortlandsskolen 2023-2024
            

Skolerute 2023 - 2024
Måned Antall dager Aktuelt
August 9 dager Første skoledag mandag 21. august (uke 34)
September 21 dager
Oktober 19 dager Høstferie 11.-13. oktober (uke 41)
November 21 dager Elevfri 17. november (uke 46)
Desember 14 dager Siste skoledag før jul 20. desember( uke 51)
Januar 21 dager Første skoledag etter jul er 3. januar (uke 1)
Februar 17 dager Vinterferie 26. februar-1. mars (uke 9)
Mars 16 dager Påskeferie 25. mars - 2. april (uke 13 og 14)
April 20 dager
Mai 18 dager Elevfri 1. mai, 9 mai, 10. mai, 17. mai og 20. mai
Juni 14 dager Siste skoledag 21. juni (uke 25)
Sum 190 dager

 

Foreløpig skolerute for elever i Sortlandsskolen 2024-2025

Skolerute 2024-2025
Måned Antall dager Aktuelt
August 10 dager Første skoledag er 19. august.
September 20 dager Høstferie er 30. september til 4. oktober
Oktober 19 dager Høstferie er 30. september til 4. oktober
November 20 dager Elevfri 22. november
Desember 15 dager Siste skoledag før jul er 20. desember
Januar 22 dager Første skoledag etter jul er 2. januar
Februar 20 dager
Mars 16 dager Vinterferie er 3.-7. mars
April 16 dager Påskeferie er 14.-21. april
Mai 18 dager Elevfri 1, 2, 29 og 30. mai
Juni 14 dager Siste skoledag er 20. juni
Sum 190 dager