Grunnskoleopplæring i Sortland

Sortland kommune har rundt 1400 elever i grunnskolen fordelt på 9 skoler.  

 

Sortland kommune bruker læringsplattformen Skooler og det skoleadministrative systemet Visma Flyt.

Skooler bruker vi:

 • I det daglige læringsarbeidet til oppgaver, prøver og innleveringer
 • Til å legge ut ukeplaner
 • Sende meldinger til foresatte og elever
 • Som elevens startside for Office 365 og alle andre apper vi bruker i undervisningen

Informasjon om hvordan:


Visma Flyt bruker vi til:

 • Skoleadministrasjon
 • Elevfravær: Registrering og permisjonssøknader
 • Standpunktkarakter
 • Sende meldinger (App) og epost til foresatte
 • Halvårsvurderinger
 • SFO: Tilstedeværelse, søknad/endring av plass og søknad redusert foreldrebetaling
 • Søknad skoleskyss

Informasjon om hvordan foresatte bruker Visma Flyt:

Søknad om endret skolestart:
Søknadsskjema  (PDF, 639 kB)
Informasjon angående søknaden  (PDF, 209 kB)
 

Meld fra om skolemiljø/mobbing

Nullmobbing
Sortland kommune har nulltoleranse for mobbing.
Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.  

Om personvern, nettvett og digital dømmekraft
Kunnskapsdepartementet
Opplæringsloven

Kontaktinfo

Erik Strand
Kommunalsjef
47462694
Mona Haugli
Ass. kommunalsjef Oppvekst
99644569

Kontaktinfo